Các phần mềm cần dùng

Phần mềm lập trình mạch LED vẫy OneLed: Link download

Phần mềm HD 2018 cho mạch HD: Download HD 2018

Phần mềm Led Art điều khiển Mạch HD trên điện thoại:

  • Liên kết để tải xuống ứng dụng điện thoại Android: Download
  • Liên kết để tải xuống Ứng dụng di động Iphone: Download

– Phần mềm LedShow 2018 cho mạch BX: Download LedShow 2018 link

– Phần mềm LedShow 2015 cho Mạch BX: Link to download LedShow2015

– Phần mềm Led Mplayer 2.01 cho card Q1 Pluss: Link to download LedMplayer 2.01

– Phần mềm Full Mini v5 cho mạch Full mini : Full Mini v5 download link

– CorelDRAWGraphicsSuiteX5_SP3_EN Software Full Crack: Download link

– Phần mềm Ledtooll (hỗ trợ trải bóng đèn led trong corel x5): Download links

– Phần mềm Full lite sử dụng cho mạch Full lite : Download link

– Phần mềm OneFull Pro 2018 cho mạch nháy nhạc theo nhạc: Download link

– Phần mềm Đa Hình OneFull Super : Link to download

– Phần mềm bổ sung khi cài đặt:

dot.Net.FW 2.0 – SP2

dot.Net.FW 4.5.2

Visual C ++ Redistributable 2015

– Phần mềm LEDStudio-12.64 (cài đặt thẻ Linsn): Link to download

– Phần mềm cài đặt LED SyncPlayer 12. 03: Link download

– Phần mềm Điều khiển từ xa Teamviewer: Download link

– Phần mềm Điều khiển từ xa Ultraviewer : Download links

– USB converter port driver – Serial Y-105 (USB-COM): Download link

– USB – LAN converter port 1000mbps (USB-RJ45): Download link