Các phần mềm cần dùng

Phần mềm lập trình mạch LED vẫy OneLed: Link tải

Phần mềm HD 2018 dùng cho mạch HD: Link tải HD 2018

Phần mềm Led Art điều khiển mạch HD trên điện thoại

Phần mềm LedShow 2018 dùng cho mạch BX :Link tải LedShow 2018

Phần mềm LedShow 2015 dùng cho mạch BX  : Link tải LedShow2015

Phần mềm Led Mplayer 2.01 dùng cho Car Q1 Pluss : Link tải LedMplayer 2.01

Phần mềm Full Mini v5 dùng cho mạch full mini : Link tải Full Mini v5

Phần mềm CorelDRAWGraphicsSuiteX5_SP3_EN : Link tải

Phần mềm Ledtooll ( hỗ trợ trải bóng led trong corel x5) : Link tải

Phần mềm Full lite dùng cho mạch fullmini One Led: Link tải

Phần mềm One full Pro 2018 cho mạch nháy theo nhạc: Link tải

Phần mềm đa hình One Full Super: Link tải

Các phần mềm bổ trợ khi cài đặt:

dot.Net.FW 2.0 – SP2

dot.Net.FW 4.5.2

Visual C++ Redistributable 2015

Phần mềm LEDStudio-12.64( cài card Linsn )  :Link tải

Phần mềm  LED SyncPlayer Setup 12. 03 : Link tải

Teamviewer điều khiển máy tính từ xa : Link tải

Ultraviewer điều khiển máy tính từ xa : Link tải

Driver cổng chuyển đổi USB – Serial Y-105 (USB-COM): Link tải

Driver cổng chuyển đổi USB – LAN 1000mbps (USB-RJ45) : Link tải