Các phần mềm cần dùng

– Phần mềm lập trình mạch LED vẫy OneLed: Link download

– Phần mềm Full Lite cho mạch Full Lite mini : Full Lite download link

– Phần mềm Full Viền sử dụng cho mạch Full Viền : Download link

–  Phần mềm OneFULL Pro 2018 sử dụng cho mạch Full Pro :  Download link

Phần mềm HD 2020 cho mạch HD: Download HD 2020

Phần mềm Led Art điều khiển Mạch HD trên điện thoại:

  • Liên kết để tải xuống ứng dụng điện thoại Android: Download
  • Liên kết để tải xuống Ứng dụng di động Iphone: Download

– Phần mềm LedShow 2018 cho mạch BX: Download LedShow 2018 link

– Phần mềm LedShow 2015 cho Mạch BX: Link to download LedShow2015

– Phần mềm Led Mplayer 3.0.3 cho card Q1 Pro: Link to download LedMplayer 3.0.3

– CorelDRAWGraphicsSuiteX5_SP3_EN Software Full Crack: Download link

– Phần mềm Ledtooll (hỗ trợ trải bóng đèn led trong corel x5): Download links

– Phần mềm Đa Hình OneFull Super : Link to download

– Phần mềm bổ sung khi cài đặt:

dot.Net.FW 2.0 – SP2

dot.Net.FW 4.5.2

Visual C ++ Redistributable 2015

– Phần mềm LEDStudio-12.64 (cài đặt thẻ Linsn): Link to download

– Phần mềm cài đặt LED SyncPlayer 12. 03: Link download

– Phần mềm Điều khiển từ xa Teamviewer: Download link

– Phần mềm Điều khiển từ xa Ultraviewer : Download links

– USB converter port driver – Serial Y-105 (USB-COM): Download link

– USB – LAN converter port 1000mbps (USB-RJ45): Download link

– Phần mềm Led vẫy Solantech Led : Download link

– Phần Mềm Full Master Mini:  Download link

Video Hướng Dẫn Phần mềm Solantech

Video Hướng Dẫn Phần Mềm HD 2018

Video Hướng Dẫn Phần Mềm Led Art Trên điện Thoại

Video Hướng Dẫn Phần Mềm Led Vẫy One Led

Video Hướng dẫn Phần Mềm One Full Lite