Module P2.5 indoor

Giá bán: Liên hệ

Mô tả

Thồn số kỹ thuật:

điện áp hoạt động : 5v

kích thước :160 x160 mm

điểm ảnh: 64 x 64

chế độ quét : 1/32