P4 Indoor full

Giá bán: Liên hệ

Mô tả

Thông số kỹ thuật:

Kích thước module: 128 x 256mm

Phương thức quét : 1/16

Điểm ảnh : 32x 64

Phương thức quét : 1/16