Module Full Màu P6 Outdoor

Liên hệ

Mô tả

Thông số kỹ thuật:

Điện áp : 5v

Kích thước Module: 192 x192 mm

Số lượng điểm ảnh: 32 x 32

Kiểu quyét : 1/8