Led đúc F5/9mm JHL 5v

Giá bán: 520đ

  • Led đúc f5 đầu bóng 5mm bọc nhựa đế 9mm
  • Có độ sáng cao, chất lượng tốt.
  • Điện áp hoạt  động 12V
  • Đóng gói 50 bóng /1 bó, 1 túi 1000pcs
  • Led có độ sáng cao cho tầm nhìn xa , phù hợp cho các biển quảng cáo xa trên mái hiện hay trên các tòa nhà cao tầng

Mô tả

  • Led đúc f5 đầu bóng 5mm bọc nhựa đế 9mm
  • Có độ sáng cao, chất lượng tốt.
  • Điện áp hoạt  động 5V
  • Đóng gói 50 bóng /1 bó, 1 túi 1000pcs
  • Led có độ sáng cao cho tầm nhìn xa , phù hợp cho các biển quảng cáo xa trên mái hiện hay trên các tòa nhà cao tầng